Konkursy dla klas IV-VII

"SZCZĘŚLIWY NUMEREK"

Codziennie wylosowany "szczęśliwy numerek" umieszczony jest w gablocie przy pokoju nauczycielskim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ZACHOWANIE NASZĄ WIZYTÓWKĄ"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 ROK SZKOLNY 2018/2019
----------------------------------------------------------------------
ZACHOWANIE NASZĄ WIZYTÓWKĄ 
PODSUMOWANIE ROKU 2018/19

I MIEJSCE – 6B
II MIEJSCE – 5C
III MIEJSCE – 5A
---------------------------------------------------------------------
WYNIKI - MAJ
 I MIEJSCE-6B
    II MIEJSCE- 5C
   III MIEJCE- 5A

BRAK PODSUMOWANIA- CZARNA LISTA:
4B, 4D, 4E, 4K, 5B, 5D, 5G,6C

----------------------------------------------------------------
WYNIKI - MARZEC
 I MIEJSCE-6C
    II MIEJSCE- 5C
   III MIEJCE- 4I

BRAK PODSUMOWANIA- CZARNA LISTA:
4E, 5D, 5E,5F
ZESZYT, NIE BYŁ PROWADZONY - 4B
----------------------------------------------------------------
WYNIKI - LUTY
 I MIEJSCE-6B
    II MIEJSCE- 5A
   III MIEJCE- 4C
NIEODDANY ZESZYT:
5B
BRAK PODSUMOWANIA- CZARNA LISTA:
4B, 4D, 4E, 4G, 4J, 5C, 5H
TYLKO JEDEN TYDZIEŃ 4I
------------------------------------------------------------------
WYNIKI - STYCZEŃ
 I MIEJSCE-6B
    II MIEJSCE- 5C
   III MIEJCE- 5F
NIEODDANY ZESZYT:
4A, 4E, 4G, 5A, 5B, 5G, 6C

-----------------------------------------------------------------
WYNIKI - GRUDZIEŃ
 I MIEJSCE-6B
    II MIEJSCE- 5A
   III MIEJCE- 6C
NIEODDANY ZESZYT:
4B, 5D, 5G, 5H
BRAK PODLICZENIA:
4D, 4E, 4J, 5B, 5F
4K- zeszyt prowadzony niezgodnie z regulaminem
-------------------------------------------------------------------
WYNIKI - LISTOPAD
 I MIEJSCE-5C
    II MIEJSCE- 6B
   III MIEJCE- 6C
NIEODDANY ZESZYT:
4A, 4E, 5H,
BRAK PODLICZENIA:
4G,4K, 5A, 5G, 6F


----------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2017/2018

PODSUMOWANIE ROKU
I MIEJSCE-5B 
II MIEJSCE- 4C
III MIEJCE- 4A
----------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-MAJ
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4C
   III MIEJCE- 5C
BRAK PODLICZENIA
4A,4D,4G,5A,5D,5E,5F,6D
---------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-KWIECIEŃ
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4A
   III MIEJCE- 4C
BRAK PODLICZENIA
4B,4D,4E,4F,4G,4H,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-MARZEC
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4A
   III MIEJCE- 4C
BRAK PODLICZENIA
4E,4G,4H,5A,6D,6F
-----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-LUTY
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4A
   III MIEJCE- 4C
BRAK PODLICZENIA
4D, 4G
----------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-STYCZEŃ
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4C
   III MIEJCE- 4A
BRAK PODLICZENIA
6F

----------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-LISTOPAD
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4C
   III MIEJCE- 4A
BRAK PODLICZENIA
4B,4G
----------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-PAŹDZIERNIK
 I MIEJSCE-5B
    II MIEJSCE- 4D
   III MIEJCE- 4G
BRAK PODLICZENIA
4A,6E
-----------------------------------------------------------------------------
Wyniki konkursu "Zachowanie naszą wizytówką"
ROK SZKOLNY 2016/2017
--------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE ROKU
I MIEJSCE-4B 
II MIEJSCE- 4C
III MIEJCE- 5A
------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-MAJ
 I MIEJSCE-4B
    II MIEJSCE- 6B
   III MIEJCE- 4E,5E

CZARNA LISTA
4C, 5A, 5C, 5D, 6A
------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-KWIECIEŃ
 I MIEJSCE-4B
    II MIEJSCE- 4C
   III MIEJCE- 5A

NIEODDANY ZESZYT - 6B,6C
BRAK PODLICZENIA
5E, 5F, 6G
UZUPEŁNIONE TYLKO 3-4 DNI
5D, 6E
----------------------------------------------------------------
WYNIKI-MARZEC
 I MIEJSCE-4B
    II MIEJSCE- 4C
   III MIEJCE- 5A

NIEODDANY ZESZYT - 6C
------------------------------------------------------------------
WYNIKI-LUTY
     I MIEJSCE-4B, 4C
II MIEJSCE- 5A
     III MIEJCE- 6A,6F

BRAK PODSUMOWANIA
6C,6E
UZUPEŁNIONY TYLKO 1 DZIEŃ:

6B
----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-STYCZEŃ
I MIEJSCE-4B
  II MIEJSCE- 4C
 III MIEJCE- 5A

BRAK PODSUMOWANIA
6G
BRAK ZESZYTU

5B, 5E, 5F
----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-GRUDZIEŃ

I MIEJSCE-4B

II MIEJSCE-5A

III MIEJCE- 4C


BRAK PODSUMOWANIA
4F
BARDZO NIESYSTEMATYCZNIE PROWADZONY ZESZYT-
TYLKO 5 DNI GRUDNIA, W DODATKU W WIĘKSZOŚCI NIEUZUPEŁNIONE
5B, 6B.
-------------------------------------------------------------------------------
WYNIKI-LISTOPAD

I MIEJSCE-4B
II MIEJSCE-4C
III MIEJCE- 4ABRAK PODSUMOWANIA
4F
BARDZO NIESYSTEMATYCZNIE PROWADZONY ZESZYT
6F, 5F, 5B, 5C.
-----------------------------------------------------------------------------

WYNIKI-PAŹDZIERNIK

I MIEJSCE-4B

II MIEJSCE-5A
    III MIEJCE- 5D,4D


NIE ODDANO ZESZYTU ZACHOWANIA
4F, 5B
BRAK PODSUMOWANIA
4C,5F, 6G


Przypominamy o systematyczności w uzyskiwaniu wpisów i podliczeniu na koniec miesiąca!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki konkursu "Zachowanie naszą wizytówką"
ROK SZKOLNY 2015/2016
--------------------------------------------------------------------
PODSUMOWANIE ROKU
I MIEJSCE-4A
II MIEJSCE-4D

III MIEJSCE- 6A
---------------------------------------------------------------------
WYNIKI-MAJ

I MIEJSCE-4D

II MIEJSCE-6A

                                  III MIEJCE- 4A


KLASY, KTÓRE NIE ODDAŁY ZESZYTU
(POWÓD- NIEOBECNOŚĆ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE ZESZYTU)

4C, 4B, 6B
---------------------------------------------------------------------
WYNIKI-KWIECIEŃ

I MIEJSCE-4A

II MIEJSCE-4D

                                  III MIEJCE- 4F


KLASY, KTÓRE NIE ODDAŁY ZESZYTU
(POWÓD- NIEOBECNOŚĆ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE ZESZYTU)

4C, 5B, 5G, 6B
----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-MARZEC

I MIEJSCE-4A

II MIEJSCE-4D

III MIEJCE- 5B


KLASY, KTÓRE NIE ODDAŁY ZESZYTU
(POWÓD- NIEOBECNOŚĆ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE ZESZYTU)

4C, 5D, 6B
----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-LUTY

I MIEJSCE-4A

II MIEJSCE-5B

III MIEJCE- 5E
CZARNA LISTA
4B

KLASY, KTÓRE NIE ODDAŁY ZESZYTU
(POWÓD- NIEOBECNOŚĆ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROWADZENIE ZESZYTU)

4E, 6B
-----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-STYCZEŃ

I MIEJSCE-4D

II MIEJSCE-4A

III MIEJCE- 5E

Cieszymy się, że wszystkie klasy oddały zeszyty zachowania i dokonały podsumowania ocen. Coraz systematyczniej uzupełniacie wpisy i staracie się prezentować odpowiednią postawę na zajęciach. Brawo!!!
                                                    J.Tomczuk
----------------------------------------------------------------------
WYNIKI-GRUDZIEŃ

I MIEJSCE-4D

II MIEJSCE-4A

III MIEJCE- 4CNIE ODDANO ZESZYTU ZACHOWANIA

4B

CZARNA LISTA (BRAK PODSUMOWANIA)

5B,5D, 5G

---------------------------------------------------------------------

WYNIKI-LISTOPAD

I MIEJSCE-4A

II MIEJSCE-6A

III MIEJCE- 6DNIE ODDANO ZESZYTU ZACHOWANIA

4C,4E
  -------------------------------------------------------------------
WYNIKI-PAŹDZIERNIK

I MIEJSCE-4A

II MIEJSCE-6A

III MIEJCE- 6BBRAK PODSUMOWANIA- CZARNA LISTA

4E, 4F, 5B, 5D, 5G
  ------------------------------------------------------------------------- 
ROK SZKOLNY 2014/2015
RAPORT Z CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Kończy się rok szkolny, a wraz z nim konkurs "Zachowanie nasza wizytówką". Najczęściej w klasyfikacji ogólnej znajdowały się klasy:
1.miejsce klasa 6c,
2.miejsce klasa 4b oraz klasa 4d,  
3.miejsce klasa 6a, 4f, 4e oraz klasa 4c.
Niestety, klasa 4e często tez trafiała na czarna listę- nie oddawała zeszytu zachowania.
Gratulujemy wszystkim klasom. Mamy nadzieje, że w przyszłym roku uczniowie jeszcze bardziej będą się starać, by znaleźli się w czołówce klas zachowujących się wzorowo.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

                                    Jolanta Tomczuk
 
--------------------------------------------------------------------------
ROK SZKOLNY 2014/2015
CZERWIEC

Klasyfikacje klas
   klasa IV                            klasa V                       klasa VI
            4c                                   5a                         6c
            4f                                   5e                         6a
            4d                                  5d                         6e

                                     Klasyfikacja ogólna

                                            I miejsce    4c
                                            II miejsce   4f
                                            III miejsce 4d
 
---------------------------------------------------------------------------
MAJ

Klasyfikacje klas
   klasa IV                            klasa V                       klasa VI
            4c                                  5b                         6d
            4b                                  5e                         6c
            4d                                  5a,5d                    6a,6b

                                     Klasyfikacja ogólna

                                            I miejsce 4c
                                            II miejsce 6d 
                                            III miejsce 6c

 ---------------------------------------------------------------------------

KWIECIEŃ

Klasyfikacje klas
   klasa IV                            klasa V                       klasa VI
            4e                                  5e                         6b
            4a                                  5a                         6c
            4f                                   5b                         6e


                                     Klasyfikacja ogólna

                                            I miejsce 4e
                                            II miejsce 6b 
                                            III miejsce 6c  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARZEC 

Klasyfikacje klas
            klasa IV                    klasa V                  klasa VI
             4e                                 5e                         6c
            4a                                  5c                         6a
            4b                                  5a                         6b

                                     Klasyfikacja ogólna
                                            I miejsce 4e
                                            II miejsce 4a
                                            III miejsce 6c

---------------------------------------------------------------------------- 

LUTY

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4d                                  5a                         6c
           4b                                  5c                         6a
           4bf                                5b                          6b


Klasyfikacja ogólna 
                                             I miejsce 6c
                                             II miejsce 4d
                                             III miejsce 4b

  ---------------------------------------------------------------------


GRUDZIEŃ -STYCZEŃ

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4d                                  5d                         6c 
           4b                                  5b                         6a
           4f                                  5e                         6e


Klasyfikacja ogólna 
 I miejsce 6c 
 II miejsce 6a 
  III miejsce 6e

 

--------------------------------------------------------------------------

LISTOPAD

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4b                                  5e                         6a 
           4f                                  5d                          6c 
           4d                                 5a                          6e

Klasyfikacja ogólna 
I miejsce 6a 
 II miejsce 4b
 III miejsce 4d

------------------------------------------------------------------------

PAŹDZIERNIK

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4b                                  5e                         6c
           4d                                  5b                         6a
           4a                                  5c                         6b

Klasyfikacja ogólna
I miejsce 4b
 II miejsce 6c
 III miejsce 4d

 
--------------------------------------------------------------------------
PODSUMOWANIE 
ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 

 I miejsce  5c
 II miejsce  5b
 III miejsce 5a
 IV miejsce 6a

--------------------------------------------------------------------------

MAJ

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4d                                  5a                         6a
           4a                                  5b                         6c
           4c                                  5c                         6e


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 5a
II miejsce 5b
  III miejsce 6a  

      -----------------------------------------------------------------

KWIECIEŃ

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4d                                  5c                         6a
           4e                                  5b                         6c
           4c                                  5a                         6e


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 5c
II miejsce 6a
   III miejsce 5b 

---------------------------------------------------------------------------

MARZEC

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4d                                  5b                         6a
           4a                                  5c                         6c
           4b                                  5a                         6e


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 5b
 II miejsce 4d
        III miejsce 6a i 4a


-------------------------------------------------------------------------


PODSUMOWANIE ZA
I PÓŁROCZE

I miejsce - 5c
II miejsce - 5b
II miejsce - 5a
 IV miejsce - 6c------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUTY

Klasyfikacje klas
  klasa IV                            klasa V                       klasa VI
           4e                                  5a                         6a
           4d                                  5c                         6c
           4b                                  5d                        6d


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 4e
 II miejsce 6a
  III miejsce 5a
  IV miejsce 6c


--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STYCZEŃ

Klasyfikacje klas
  klasa IV                               klasa V                    klasa VI
      4a                                      5c                             6c
      4b                                      5a                            6a
      4c                                      5b                            6e


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 5c
 II miejsce 6c
  III miejsce 5a
  IV miejsce 5b

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRUDZIEŃ

Klasyfikacje klas
   klasa IV                             klasa V                 klasa VI
   4a                                         5a                        6c
   4c                                         5c                        6a
   4b                                         5b                       6e


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 5a
 II miejsce 5c
         III miejsce 5b i 6c
  IV miejsce 6a

-------------------------------------------------------------------

LISTOPAD

Klasyfikacje klas
   klasa IV                         klasa  V                  klasa VI
    4d                                   5c                                6c
    4b                                   5b                                6a
    4a                                   5a                                6e


Klasyfikacja ogólna
I miejsce 5c
 II miejsce 5b
  III miejsce 5a
  IV miejsce 6c


---------------------------------------------------------------------------------------------------

PAŹDZIERNIK

                                     Klasyfikacje klas
   klasa IV                         klasa V                      klasa VI
     4d                                    5c                             6c
     4a                                    5b                             6a
     4e                                    5a                             6e


                                      Klasyfikacja ogólna
                                           I miejsce 5c
                                           II miejsce 5b
                                           III miejsce  5a
                                           IV miejsce 6c
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------