Symbole szkoły

TABLICA PATRONA
W dniu nadania szkole imienia Jana Kochanowskiego 26.09.1980r. została w budynku szkoły wmurowana pamiątkowa tablica.
SZTANDAR
W roku szkolnym 1980/81 Przewodniczący komitetu Rodzicielskiego wręczył Pani Dyrektor Teresie Kaszubie nowy sztandar szkolny, który przekazano młodzieży. Odbył się uroczysty, honorowy przemarsz pocztu z nowym sztandarem, a następnie uczniowie złożyli ślubowanie.
TARCZE SZKOLNE
Dnia 27 września 1981 r. w pierwszą rocznicę nadania szkole imienia J.Kochanowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, którzy otrzymali tarcze szkolne z imieniem patrona.
LOGO SZKOLNE
MUNDURKI SZKOLNE
Mundurek szkolny - ujednolicony strój noszony przez młodzież szkolną. Mundurek szkolny został wprowadzony we wrześniu 2007r.
HYMN SZKOŁY
Od 2012 roku szkoła posiada hymn szkolny:
1.Bóg, honor i Ojczyzna-
Te wartości znał nasz dziad.
My dziś także się troszczymy,
By wraz z nami poszły w świat.
Ref. By rozum był przy młodości-
Niech ta pieśń na ustach zagości.
My, dzieci od Kochanowskiego,
Śpiewamy ją z serca całego!
2. By mistrz Jan z Czarnoloasu
Mógł być dumny kiedyś z nas.
My o czystość polskiej mowy dbamy,
Szanujemy dany czas!
Ref. By rozum był przy młodosci